Number of the records: 1  

Vypovídací hodnota sčítacích operátů

  1. ŠŤASTNÁ, Jarmila. Vypovídací hodnota sčítacích operátů : (Kyšperk 1880). In MACKOVÁ, Marie. Ústí nad Orlicí : Okresní muzeum A. V. Šembery ;, 1993, sv. 4, s. 18-28 Sborník Státního okresního archivu v Ústí nad Orlicí, Okresního muzea A. V. Šembery se sídlem ve Vysokém Mýtě. 4.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1