Number of the records: 1  

Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia

  1. PTÁČEK, Lubomír. Status civitatis v Ciceronově řeči za básníka Archia. In Západočeská univerzita (Plzeň). Právnická fakulta. Praha : Academia, 1970-, 2002, 141/8, s. 830-863 Právník. ISSN 0324-7007.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1