Number of the records: 1  

K některým výkladovým problémům v poslední novele obchodního zákoníku

  1. ČECH, Petr. K některým výkladovým problémům v poslední novele obchodního zákoníku. Praha : C.H. Beck, 2000-2008, 2005, 6/10, s. 1,3-7. In Právní zpravodaj. ISSN 12128694.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1