Number of the records: 1  

Interrupce

  1. KODRIKOVÁ, Zuzana. Interrupce : právní nebo morální problém? In PEROUTKOVÁ, Věra. Praha : Linde, 2000-, 2005, 7/3, s. 18-22 Právo a rodina.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1