Number of the records: 1  

Křesťanství od A do Z

  1. PETROSILLO, Piero. Křesťanství od A do Z. [Olomouc] : [Univerzita Palackého. Centrum podpory studentů se specifickými potřebami], [2021] [Elektronická verze pro uživatele knihoven UP se specifickými nároky]. DOC (Unicode). Požadavky na systém: Microsoft Office. Available on Internet: <https://sf.upol.cz/0329362/Krestanstvi_od_A_do_Z.rar>

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1