Number of the records: 1  

GERD

  1. CHANDRASOMA, Para. GERD : a new understanding of pathology, pathophysiology, and treatment. London : Academic Press, Am imprint of Elsevier, [2018]©2018. ISBN 978-0-12-809855-4.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Number of the records: 1