Number of the records: 1  

Riziko dyslexie

  1. KUCHARSKÁ, Anna. Riziko dyslexie : pregramotnostní schopnosti a dovednosti a rozvoj gramotnosti v rizikových skupinách. 1. vydání. Prague : Univerzita Karlova v Praze, [2016]©2016 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&db=nlabk&AN=1462080> ISBN 8072909088.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1