Number of the records: 1  

Úroveň inovací roste i v českém právu

  1. NEKVASILOVÁ, Adéla. Úroveň inovací roste i v českém právu. In Právní rádce. ISSN 1210-4817, 2019, roč. 27, č. 6, s. 10-11.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1