Number of the records: 1  

(Ne)podepisování elektronického právního jednání

  1. JAREŠ, Adam. (Ne)podepisování elektronického právního jednání. In Soukromé právo. ISSN 2533-4239, 2019, roč. 7, č. 5, s. 19-23.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1