Number of the records: 1  

(Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí

  1. FRUMAROVÁ, Kateřina. (Ne)Způsobilost vyvlastnění být předmětem mezitímního rozhodnutí. In Správní právo. ISSN 0139-6005, 2019, roč. 52, č. 3, s. 129-140.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1