Number of the records: 1  
  1. BROWN, Dan. Anatomie lži. Vydání třetí, V Argu a v tomto překladu druhé. Praha : Argo, 2010. Available on Internet: <http://kramerius4.nkp.cz/search/handle/uuid:45e821e0-1b98-11e8-a0cf-005056827e52> ISBN 978-80-257-0370-0.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.