Number of the records: 1  

Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době

 1. JANČÁREK, Petr. Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době : příspěvek ke studiu jejich sociální struktury. Vydání první. Ústí nad Labem : Severočeské nakladatelství, 1971.

  Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době
  Města Českého Krušnohoří v předbělohorské době

Number of the records: 1