Number of the records: 1  

Českoslovenští legionáři

  1. SEDLÁŘ, Tomáš. Českoslovenští legionáři : občané a rodáci města Olomouce. 1. vydání. V Opavě : Zemský archiv v Opavě ; Olomouc : Státní okresní archiv v Olomouci, 2003. ISBN 80-86388-10-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Českoslovenští legionáři

Number of the records: 1