Number of the records: 1  

The 5-minute neurology consult

  1. The 5-minute neurology consult [elektronický zdroj]. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2004 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01382413/1st_Edition&XPATH=/PG(0)> ISBN 9780683307238.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1