Number of the records: 1  

Cancer chemotherapy and biotherapy

  1. Cancer chemotherapy and biotherapy [elektronický zdroj]. 4th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2006 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=00139876/4th_Edition/3&XPATH=/PG(0)> ISBN 9780781756280.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.