Number of the records: 1  

Molecular genetic testing in surgical pathology

  1. Molecular genetic testing in surgical pathology [elektronický zdroj]. Philadelphia : Lippincott, Williams & Wilkins, c2006 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01382601/1st_Edition&XPATH=/PG(0)> ISBN 9780781747486.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.