Number of the records: 1  

Comprehensive review of psychiatry

  1. Comprehensive review of psychiatry [elektronický zdroj]. Philadelphia, PA : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, c2008 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01337525/1st_Edition&XPATH=/PG(0)> ISBN 9780781771764.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1