Number of the records: 1  

Resolving ethical dilemmas

  1. LO, Bernard. Resolving ethical dilemmas [elektronický zdroj]. 4th ed. Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2010 [Plný text pro studenty a zaměstnance UPOL]. Způsob přístupu: World Wide Web. Available on Internet: <http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=booktext&NEWS=N&DF=bookdb&AN=01412512/4th_Edition&XPATH=/PG(0)> ISBN 9780781793797.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1