Number of the records: 1  

Vývoj vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích od roku 1945 do současnosti

  1. ŠTUMBAUER, Jan. Vývoj vzdělávání učitelů tělesné výchovy v českých zemích od roku 1945 do současnosti. In Česká kinantropologie. ISSN 12119261, 2017, roč. 21, č. 3, s. 6-22.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1