Number of the records: 1  

Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby

  1. PÚRY, František - RICHTER, Martin. Trestní odpovědnost při hospodaření s veřejným majetkem a výkon pravomoci úřední osoby. In Časopis pro právní vědu a praxi. ISSN 1210-9126, 2017, roč. 25, č. 2, s. 195-207.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.