Number of the records: 1  

Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy

  1. VOJTEK, Petr - PÚRY, František. Aktuální otázky náhrady nemajetkové újmy. In Soudní rozhledy. ISBN 1211-4405 (ISSN), 2017, roč. 23, č. 11-12, s. 346-352. ISSN 1211-4405.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1