Number of the records: 1  

Právo dítěte znát svůj původ v intencích tzv. druhé domněnky otcovství

  1. VAŠNOVSKÁ, Michaela (disert.). Právo dítěte znát svůj původ v intencích tzv. druhé domněnky otcovství [rukopis]. 2017. Diplomová práce -- Univerzita Palackého, Právnická fakulta, 2017.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1