Number of the records: 1  

Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

  1. ZAPLETALOVÁ, Lenka (disert.). Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis]. 2016. Diplomová práce -- Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, 2016.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1