Number of the records: 1  

(Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy

  1. ČERNÝ, Petr. (Ne)sdělování informací o platu zaměstnanců veřejné správy. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410, 2017, roč. 25, č. 8, s. 296-298.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1