Number of the records: 1  

Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420

  1. CHARVÁTOVÁ, Kateřina. Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420. 3. svazek, Kláštery na hranicích a za hranicemi Čech. Vydání první. Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2009. ISBN 978-80-246-1668-1.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Dějiny cisterckého řádu v Čechách 1142-1420