Number of the records: 1  

Evropská rada a Rada EU od počátků po současnost

  1. Evropská rada a Rada EU od počátků po současnost : rozhodování a tvorba práva v procesu evropské integrace. Lucemburk : Úřad pro publikace Evropské unie, 2016. ISBN 978-92-824-5287-5.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.