Number of the records: 1  

Vybrané kapitoly z medicíny katastrof

  1. HUMLÍČEK, Vojtěch et al. Vybrané kapitoly z medicíny katastrof : speciální část. Vydání 1. V Hradci Králové : Vojenská lékařská akademie Jana Evangelisty Purkyně, 1999. Učební texty Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové ; svazek 318. ISBN 80-85109-07-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.