Number of the records: 1  

Otevřená společnost a její nepřátelé

  1. POPPER, Karl R. Otevřená společnost a její nepřátelé. II, Vzedmutí proroctví: Hegel, Marx a co následovalo. Druhé, revidované vydání. Praha : OIKOYMENH, 2015. Oikúmené ; svazek 132. ISBN 978-80-7298-261-5.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Otevřená společnost a její nepřátelé