Number of the records: 1  

Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu

  1. JANOUŠKOVÁ, Anežka. Čistě majetková újma a její náhrada v novém civilním právu. In Rekodifikace & praxe. ISSN 1805-6822, 2016, roč. 4, č. 1, s. 21-26.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1