Number of the records: 1  

Hyperaktivní předškoláci

  1. ŠKRDLÍKOVÁ, Petra. Hyperaktivní předškoláci : výchova a vzdělávání dětí s ADHD. Vydání první. Praha : Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0928-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Hyperaktivní předškoláci