Number of the records: 1  

(R)evoluce v odškodňování duševních útrap?

  1. HÁNĚLOVÁ, Kristýna. (R)evoluce v odškodňování duševních útrap? In Trestněprávní revue. ISSN 1213-5313, 2015, roč. 14, č. 11-12, s. 264-270.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1