Number of the records: 1  

Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách

  1. PUMPR, Pavel. Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách : na příkladu třeboňského panství na přelomu 17. a 18. století. Vydání 1. Brno : Matice moravská, 2010. Knižnice Matice moravské ; svazek 31. ISBN 978-80-86488-73-8.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Beneficia, záduší a patronát v barokních Čechách