Number of the records: 1  

Situace židů po druhé světové válce v československé společnosti a židovsko-křesťanský dialog

  1. SAMOHÝL, Jan. Situace židů po druhé světové válce v československé společnosti a židovsko-křesťanský dialog. In Revue církevního práva. ISSN 12111635. Praha : Společnost pro církevní právo :, 2015, roč. 21, č. 2, s. 21-38.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1