Number of the records: 1  

Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr

  1. ARKHANHELSKA, Alla. Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr : kolektyvna monohrafìja = Aktuální otázky překladu: mezijazykový a mezikulturní výměr : kolektivní monografie. 1. vydání. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2014. Monografie. ISBN 978-80-244-4392-8.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Aktual'nì pytannja perekladu: mìžmovnyj ì mìžkul'turnyj vymìr

Number of the records: 1