Number of the records: 1  

... ročník matematické olympiády na středních školách

  1. ... ročník matematické olympiády na středních školách : zpráva o řešení úloh ze soutěže konané ve školním roce ... ; Mezinárodní matematická olympiáda. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988-Praha : Jednota českých matematiků a fyziků, 1997-V Olomouci : Univerzita Palackého, 2010-.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    journal

    ... ročník matematické olympiády na středních školách
Number of the records: 1