Number of the records: 1  

Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením

  1. ŤOKOVÁ, Kristina (disert.). Aktivizující činnosti estetických obsahů při práci s jedinci s mentálním postižením [rukopis]. 2014. Diplomová práce -- Univerzita Palackého, Ústav speciálněpedagogických studií, 2015.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1