Number of the records: 1  

Bída historicismu

  1. POPPER, Karl R. Bída historicismu. 2., rev. vyd. Praha : OIKOYMENH, 2000. Oikúmené (OIKOYMENH)Knihovna novověké tradice a současnosti ; sv. 65. ISBN 80-7298-007-6.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Bída historicismu

Number of the records: 1