Number of the records: 1  

Aktuálně ke škodě způsobené dopravním prostředkem dle občanského zákoníku

  1. DOHNAL, Jakub. Aktuálně ke škodě způsobené dopravním prostředkem dle občanského zákoníku. In Rekodifikace & praxe, 2015, roč. 3, č. 2, s.23-25. ISSN 1805-6822.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1