Number of the records: 1  

Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži

  1. NOVÝ, Zdeněk. Imunita státu a uznání a výkon rozhodčího nálezu v mezinárodní investiční arbitráži. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410. Praha : C.H. Beck, 1993-, 2015, roč. 23, č. 5, s. 166-173.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1