Number of the records: 1  

The Haitian revolution in the literary imagination

  1. KAISARY, Philip. The Haitian revolution in the literary imagination : radical horizons, conservative constraints. 1st pub. Charlottesville, Va. ; London : University of Virgina Press, 2014. New world studies. ISBN 978-0-8139-3547-8.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1