Number of the records: 1  

Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace

  1. VLACHOVÁ, Barbora. Exekuce postižením podílu ve společnosti s ručením omezeným ve světle rekodifikace. In Právní rozhledy. ISSN 1210-6410. Praha : C.H. Beck, 1993-, 2015, roč. 23, č. 3, s. 86-90.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1