Number of the records: 1  

Paralympics and disability sport

  1. Paralympics and disability sport. 1st pub. Abingdon : Routledge, 2014. Routledge online studies on the olympic and paralympic games series. ISBN 978-0-415-82685-3.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.