Number of the records: 1  

Dějiny právních vztahů k vodám na území České republiky

  1. KULT, Arnošt. Dějiny právních vztahů k vodám na území České republiky. I. díl, Do roku 1253. Vyd. 1. Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., 2014. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka. Práce a studie ; seš. 204. ISBN 978-80-87402-20-7.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book


Number of the records: 1