Number of the records: 1  

Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni

  1. Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Košice 25. septembera 2013. Vyd. 1. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2014. ISBN 978-80-8152-098-3.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Aktuálne problémy volebného práva a volebného súdnictva v Slovenskej republike - II. ústavné dni