Number of the records: 1  

Small town sustainability

  1. KNOX, Paul L. - MAYER, Heike. Small town sustainability : economic, social, and environmental innovation. 2nd ed., rev. and expanded. Basel : Birkhäuser, c2013. ISBN 978-3-03821-251-5.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Small town sustainability