Number of the records: 1  
  1. ČEŠKA, Richard. Interna. Svazek 2. 1. vyd. V Praze : Triton, c2010. ISBN 978-80-7387-629-6.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    Interna