Number of the records: 1  

Civilní dovolání v zákrutech ústavní justice

  1. KÜHN, Zdeněk. Civilní dovolání v zákrutech ústavní justice. In Právní rozhledy. ISSN 12106410. Praha : C.H. Beck, 1993-, 2012, roč. 20, č. 22, s. 771-777.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.