Number of the records: 1  

Administration & fiscalité des biens d'église

  1. SERÉE DE ROCH, Ludovic. Administration & fiscalité des biens d'église. Perpignan : Artège, 2012. Canonica. ISBN 978-236040-068-3.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    book

    book


Number of the records: 1