Number of the records: 1  

Anteverzní postavení pánve u středoškolské mládeže a doporučené cvičení pro jeho kompenzaci

  1. KUBÁTOVÁ, Jana. Anteverzní postavení pánve u středoškolské mládeže a doporučené cvičení pro jeho kompenzaci. In Česká kinantropologie. ISSN 12119261. Praha : Vědecká společnost kinantropologie, 2006, roč. 10, č. 2, s. 105-111.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    article

    article

Number of the records: 1