Number of the records: 1  

Agenda 21

  1. Agenda 21 : český překlad textu části Přílohy II dokumentu Report of the United Nations Conference on Environment and Development Rio de Janeiro, 3-14 June 1992. [Praha] : Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1998. ISBN 80-7212-039-5.

    Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
    View book information on page www.obalkyknih.cz

    book

    Agenda 21

Number of the records: 1